REGULAMIN ZAKUPU KURSU 700 PRAKTYCZNYCH ZDAŃ PO ANGIELSKU

 

§1

 

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zakupu określonego zakresu kursów i mini-

kursów z języka angielskiego [zwanego dalej Kursem]. Sprzedającym kurs [zwanym dalej

 

Sprzedającym] jest Szkoła Językowa SW Klaudia Ochman z siedzibą w Zawierciu, przy

ul.Wierzbowej 16J, 42-400, NIP 6492306698 [zwana dalej Szkołą]. Kupującym [zwanym

dalej Kupującym] określony zakres kursu 700 PRAKTYCZNYCH ZDAŃ PO ANGIELSKU jest

osoba fizyczna, która uiściła stosowną wpłatę na rzecz Sprzedającego.

 

§2

 

Kurs składa się z lekcji w formie video oraz z pakietu materiałów utrwalających tematykę

lekcji [zwanych dalej Materiałami]. W skład Materiałów wchodzą pliki graficzno-tekstowe

oraz pliki audio.

 

§3

 

Zakup kursu realizowany jest w całości drogą elektroniczną. Aby dokonać zakupu kursu w

wybranym zakresie, należy uiścić stosowną płatność wskazaną w formularzu zakupu. Cena za poszczególny kurs jest 

Płatność uiszczana jest elektronicznie za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego lub

przez platformy płatnicze PayPal, Przelewy24 oraz PayU.

 

§4

Pełna cena kursu 700 praktycznych zdań wynosi 669zł, a w cenie promocyjnej, do 28 czerwca 2022r. wynosi 135zł. Cena standardowa mini-kursów wynosi 40zł. 

§5

Wpłaty za kurs można dokonać w formie przelewu tradycyjnego na poniższe dane:

Szkoła Językowa SW KLAUDIA OCHMAN,, Ul. Wierzbowa 16j, 42-400 Zawiercie numer konta:

ING Bank Śląski, 24 1050 1591 1000 0092 3305 0021 tytuł przelewu: KURS JĘZYKA

ANGIELSKIEGO oraz adres e-mail, w przypadku

faktury na firmę należy w tytule przelewu dopisać “numer NIP”, kwota do wpłaty: aktualna

kwota za kurs lub minikurs jaka widnieje w dniu zakupu w koszyku kupującego na stronie

www.englishanew.pl lub kwota, która została ustalona indywidualnie dla kupującego przez

administratora strony www.englishanew.pl.

§6

 

Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie sprzedającego, w ciągu 24 godzin na podany w

formularzu zakupu adres e-mail zostaną wysłane dane logowania do konta kupującego,

utworzonego na platformie www.englishanew.pl oraz zostanie odblokowany dostęp do kursu.

§7

 

Dowód wpłaty (faktura/paragon) zostanie przesłany na ten sam adres e-mail w ciągu 14

dni od zaksięgowania wpłaty. W przypadku zakupu na firmę przelewem tradycyjnym

należy w tytule przelewu wpisać numer NIP. Zakup na firmę przelewem automatycznych

należy zaznaczyć od razu przy wypełnianiu danych na karcie zakupy. Nie będzie możliwości wystawienia faktury na firmę po zaksięgowaniu wpłaty dokonanej przez osobę prywatną.

 

§8

 

Jeśli w ciągu 24h od momentu pobrania środków z konta kupującego, kupujący nie

otrzyma danych logowania do platformy www.englishanew.pl powinien zgłosić ten fakt w

celu wyjaśnienia na adres: englishanew4u@gmail.com lub telefonicznie: 507307705.

 

§9

 

Kupujący ma możliwość złożenia reklamacji na kurs, termin rozpatrzenia reklamacji to 14

dni.  Reklamację na kurs należy złożyć na adres e-mailowy  englishanew4u@gmail.com lub pisemnie na adres: Szkoła Językowa SW KLAUDIA OCHMAN, ul. Wierzbowa 16j, 42-400 Zawiercie.

Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po dostarczeniu treści

cyfrowych, czyli po otrzymaniu dostępu do kursu na platformie.

 

§10

Kupujący Materiały może ich używać tylko osobiście i tylko w celu opanowania tematu

lekcji, której te materiały dotyczą. Szkoła zezwala w tym przypadku na wydruk materiałów

graficzno-tekstowych dla osobistego użytku kupującego i na kopiowanie materiałów

audio na nośniki, których kupujący będzie używał wyłącznie osobiście w celu opanowania

tematu przedstawionego w materiale tej danej lekcji. Szkoła nie udziela pozwolenia na

kopiowanie oraz powielanie Materiałów w jakimkolwiek formie w jakimkolwiek innym celu.

Zabrania się również udostępniania Materiałów w jakiejkolwiek formie.

 

§11

 

Zakupione materiały stanowią przedmiot praw wyłącznych Szkoły. Szkoła jest

właścicielem autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z

rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych powiązanych ze sprzedawanymi

Materiałami. Szkoła w tym zakresie korzysta z ustawowej ochrony prawnej. Nie jest

dozwolone korzystanie z tych Materiałów w sposób inny niż przewidziano w niniejszym

Regulaminie.

§12

Szkoła stosuje politykę ochrony danych osobowych. Polityka prywatności dostępna jest w niniejszym dokumencie: POLITYKA PRYWATNOŚCI

§13

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się odpowiednie

przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego

Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Prywatności i plików cookies. więcej informacji

Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce Prywatności i plików cookies. Wchodząc na tę stronę wyrażasz zgodę na nie według Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.

Zamknij